Book Details
Mandatory Fields
Ciarán Mac Murchaidh & Nollaig Ó Muraíle (eds)
2000
September
Irisleabhar Mhá Nuad 2000: Céad Bliain Slán 1899-1999
An Sagart
Published
0
Optional Fields
1-870684-95-8
237
Grant Details