Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |

☰       Department Menu

Back to Search

Padraig O'Duibhir

Prof

Contact DetailsF333
DCU St Patrick's Campus
Drumcondra
Dublin 9

T: +353 1 8842074
E: padraig.oduibhir@dcu.ie

F333

T: Ext. 2074
E: Padraig.ODuibhir@dcu.ie
Researcher Photo

Biography

Tá suim agam in oideachas múinteoirí agus i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus de theagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil. Cuirim suim chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne.

I am interested in teacher education and language teaching with a particular interest in the teaching of Irish as a subject and as a medium of instruction. This encompasses aspects of bilingualism, immersion education and second language teaching and learning.

Tá taighde curtha i gcrích agam ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar mhúnlaí soláthar tumoideachais, ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí.

 I have conducted studies on the spoken Irish of pupils in Irish immersion schools, an analysis of the Irish-medium education sector, an inductive approach to grammar in Irish immersion education and teachers' continuing professional development needs. My latest work focused on continuity and attrition in Irish immersion education.

Research Interests

Tá suim agam in oideachas múinteoirí agus i ngach gné de theagasc na Gaeilge agus de theagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil. Cuirim suim chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne. 

I am interested in teacher education and language teaching with a particular interest in the teaching of Irish as a subject and as a medium of instruction. This encompasses aspects of bilingualism, immersion education and second language teaching and learning.

Tá taighde curtha i gcrích agam ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar mhúnlaí soláthar tumoideachais, ar chur chuige ionduchtach do mhúineadh na gramadaí.

 I have conducted studies on the spoken Irish of pupils in Irish immersion schools, an analysis of the Irish-medium education sector, an inductive approach to grammar in Irish immersion education and teachers' continuing professional development needs. My latest work focused on continuity and attrition in Irish immersion education.


Research Projects

  Title Funder From - To Role Award
Review of Language Assistants Scheme, Department of Culture, Heritage and Gaeltacht Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht 02-APR-18 - 31-DEC-18 DCU PI 45,376.13
Thacaíocht foghlama do pháistí le deacrachtaí/míchumais foghlama i suímh tumoideachais in Éirinn [Support for Children with Learning Difficulties / Disabilities in Irish Immersion Settings] An Chomhairle un Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta 01-SEP-16 - 31-AUG-20 Joint principal investigator 83,590.00
Achievement and attitudes of students in all-Irish schools with DEIS status An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta 01-SEP-16 - 31-AUG-18 DCU PI 75,300.00
Taighde Fadtréimhseach ar Ghnóthachtáil agus ar Dhearcadh na nDaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge le Stádas DEIS [Achievement and Attitudes of Students in all-Irish schools with DEIS status] An Chomhairle un Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta 01-SEP-16 - 01-OCT-18 Joint principal investigator 75,300.00

Contract Researchers

  Researcher Name Project Role Funding Body
Karen Ní Chlochasaigh Tumoideachas i Scoilanna faoi Mhíbhuntáiste / Immersion Education in Schools with Disadvantaged Status Postdoctoral Researcher

Current Postgraduate Students

  Student Degree Type Supervision Type
Andrews , Sinead PhD Co-supervisor
Seoighe , Fergus PhD Supervisor
Alshbili , Norah PhD-track Co-supervisor
De Brun , Jacqueline Mary PhD-track Supervisor
Connaughton Crean , Lorraine PhD Supervisor
Kavanagh , Ciaran PhD-track Co-supervisor

Books

  Year Publication
2018 Immersion Education: Lessons from a Minority Language Context.
Pádraig Ó Duibhir (2018) Immersion Education: Lessons from a Minority Language Context. Bristol: Multilingual Matters. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2019 'An tumoideachas agus soláthar cainteoirí nua [Immersion education and the supply of new speakers]'
Ó Duibhir, Pádraig, & Ní Thuairisg, Laoise (2019) 'An tumoideachas agus soláthar cainteoirí nua [Immersion education and the supply of new speakers]' In: Ó hIfearnáin, Tadhg (eds). An tsochtheangeolaíocht: Taighde agus gníomh. Baile Átha Cliath: Cois Life Teo. [Details]
2015 'Traschur scileanna i gCuraclam Teanga 2015 [Transfer of skills in the Language Curriculum 2015'
Ó Duibhir, P (2015) 'Traschur scileanna i gCuraclam Teanga 2015 [Transfer of skills in the Language Curriculum 2015' In: Mooney, B (eds). Education Matters Yearbook 2015-2016: Shaping Ireland’s Education Landscape. Dublin: Education Matters. [Details]
2012 'Cúrsaí oideachais agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge'
Ó Duibhir, P (2012) 'Cúrsaí oideachais agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge' In: Lenoach, C., Ó Giollagáin, C. & Ó Curnáin, B (eds). An Chonair Chaoch: An mionteangachas sa dátheangachas. Galway: Leabhar Breac. [Details]
2012 'Tacaíocht an chóras oideachais do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge'
Ó Duibhir, P. (2012) 'Tacaíocht an chóras oideachais do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge' In: B. Ó Broin (Ed.) (eds). Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
2010 'Introduction: All Changed?'
Ó Duibhir, P. (2010) 'Introduction: All Changed?' In: P. Ó Duibhir, R. Mc Daid & A. O’Shea (eds). All changed? Culture and identity in a changing Ireland: The Fifth Seamus Heaney Lectures. Dublin: Duras Press. [Details]
2010 ''Its only a language.': The attitudes and motivation of Irish-medium education students to the Irish language'
Ó Duibhir, P (2010) ''Its only a language.': The attitudes and motivation of Irish-medium education students to the Irish language' In: W. Hutchinson & C. Ní Ríordáin (eds). Language issues: Ireland, France, Spain. Brussels: P.I.E. Peter Lang. [Details]
2011 '‘I thought that we had good Irish’: Irish immersion students’ insights into their target language use'
Ó Duibhir, P. (2011) '‘I thought that we had good Irish’: Irish immersion students’ insights into their target language use' In: D. Tedick, D. Christian, & T. Williams Fortune (Eds.) (eds). Immersion education: Practices, policies, possibilities. Bristol: Multilingual Matters. [Details]
2010 'Usmeno izražavanje i pismenost učenika na irskome jeziku: Izazovi u poučavanju manjinskoga jezika [Students’ oral and literacy skills in Irish: The challenge of minority language education]'
Ó Duibhir, P. (2010) 'Usmeno izražavanje i pismenost učenika na irskome jeziku: Izazovi u poučavanju manjinskoga jezika [Students’ oral and literacy skills in Irish: The challenge of minority language education]' In: M. Barbaroša-Šikić & M. Češi (Eds.) (eds). Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja. Zagreb: Naklada Slap/ETTA. [Details]

Edited Books

  Year Publication
2010 All Changed? Culture and identity in contemporary Ireland
Ó Duibhir, P., McDaid, R., & O'Shea, A (Ed.). (2010) All Changed? Culture and identity in contemporary Ireland Dublin: Duras. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2019 'Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: Más mall is mithid [Delaying the teaching of English in Gaeltacht primary schools]'
Ó Duibhir, Pádraig & Ní Thuairisg, Laoise (2019) 'Cur siar mhúineadh an Bhéarla i mbunscoileanna Gaeltachta: Más mall is mithid [Delaying the teaching of English in Gaeltacht primary schools]'. Teanga, 10 (Special Edition 10):228-242 [DOI] [Details]
2018 'Dearcthaí agus cleachtais ghairmiúla maidir le tionchar an tumoideachais ar dhaltaí i ngaelscoileanna atá lonnaithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste: Deiseanna agus dúshláin [Teacher attitudes and professional practices in relation to the impact of immersion education on pupils in Irish-medium schools that are located in areas of social disadvantage: Opportunities and challenges]'
Ní Chlochasaigh, Karen; Ó Duibhir, Pádraig; Shiel, Gerry (2018) 'Dearcthaí agus cleachtais ghairmiúla maidir le tionchar an tumoideachais ar dhaltaí i ngaelscoileanna atá lonnaithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste: Deiseanna agus dúshláin [Teacher attitudes and professional practices in relation to the impact of immersion education on pupils in Irish-medium schools that are located in areas of social disadvantage: Opportunities and challenges]'. Teanga, 25 [Details]
2016 'Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile [CLIL in initial teacher education courses]'
Ó Duibhir, P (2016) 'Foghlaim chomhtháite ábhar agus teanga i gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí bunscoile [CLIL in initial teacher education courses]'. Teanga, 24 [DOI] [Details]
2017 'An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools'
Ní Dhiorbháin, A., & Ó Duibhir, P. (2017) 'An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools'. Language Awareness, 26 (1):3-24 [DOI] [Details]
2016 'An inductive approach to grammar teaching in grade 5 & 6 Irish immersion classes'
Ó Duibhir, P., Ní Dhiorbháin, A., & Cosgrove, J. (2016) 'An inductive approach to grammar teaching in grade 5 & 6 Irish immersion classes'. Journal of Immersion and Content-Based Education (JICB), 4 (1):33-58 [DOI] [Details]
2016 'Tuismitheoirí ina ngníomhairí in earnáil an Ghaeloideachais'
Nig Uidhir, G., Ó Cathalláin, S., & Ó Duibhir, P. (2016) 'Tuismitheoirí ina ngníomhairí in earnáil an Ghaeloideachais'. COMHARTaighde, 2 (1):2-28 [DOI] [Details]
2014 'Commentary on Kavanagh dissertation summary'
Ó Duibhir, P (2014) 'Commentary on Kavanagh dissertation summary'. Journal of Immersion and Content-Based Education (JICB), 2 (1):137-141 [DOI] [Details]

Other Journals

  Year Publication
2006 'An Evaluation of the Séideán Sí programme for infant classes'
Ó Duibhir, P., Ó Cainín, P., & Millar, M. (2006) 'An Evaluation of the Séideán Sí programme for infant classes' Intouch, Sep (37) . [Details]
2009 'An Evaluation of the Séideán Sí programme for first and second classes'
Ó Duibhir, P., & Ó Cainín, P. (2009) 'An Evaluation of the Séideán Sí programme for first and second classes' Intouch, Jun . [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2017 Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas
Ní Dhiorbháin, A., Ní Aogáin, S., & Ó Duibhir, P. (2017) Múinteoirí agus páistí Gaelscoile ag foghlaim na gramadaí in éindí a chéile Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas [Details]
2016 An Tumoideachas: Bua nó Dua?[Immersion Education Easy or Challenging?]
Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., NigUidhir, G., & Ó Cathalláin, S. (2016) Tionchar na scoileanna lán-Ghaeilge ar chruthú nuachainteoirí gníomhacha Gaeilge [The impact of Irish-medium schools on the creation of active new speakers of Irish] . In: Ó Ceallaigh, T. J. agus Ó Laoire, M eds. An Tumoideachas: Bua nó Dua?[Immersion Education Easy or Challenging?] Mary Immaculate College, University of Limerick, , pp.142-152 [Details]
2016 An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas
Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., NigUidhir, G., & Ó Cathalláin, S (2016) Tionchar na scoileanna lán-Ghaeilge ar chruthú nuachainteoirí gníomhacha Gaeilge An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas [Details]
2016 An Tumoideachas: Bua nó Dua? [Immersion Education Easy or Challenging?]
Ó Cathalláin, S., NigUidhir, G., & Ó Duibhir, P. (2016) An Gaeloideachas: Aistear fáis agus forbartha. [Irish-medium education: A journey of growth and development] . In: Ó Ceallaigh, T. J. & Ó Laoire, M eds. An Tumoideachas: Bua nó Dua? [Immersion Education Easy or Challenging?] Mary Immaculate College, University of Limerick, , pp.132-141 [Details]
2012 Teagasc éifeachtach teanga: Sintéis ar an bhfianaise is fearr [Effective language teaching: A best-evidence synthesis]
Ó Duibhir, P., & Harris, J. (2012) Paper presented at the Reading Association of Ireland: Creating multiple pathways to powerful literacy in challenging times, Dublin Teagasc éifeachtach teanga: Sintéis ar an bhfianaise is fearr [Effective language teaching: A best-evidence synthesis] [Details]
2010 Language, learning and context: Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, 3-5 September, Newcastle University
Ó Duibhir, P. (2010) A comparison of Irish immersion students’ attitudes and motivation to Irish in the Republic of Ireland and Northern Ireland . In: A. Harris & A. Brandt (Eds.) eds. Language, learning and context: Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, 3-5 September, Newcastle University [Details]
2011 Reading Association of Ireland Conference, Dublin
Ó Duibhir, P. (2011) Múineadh éifeachtach teangacha: Sintéis ar an bhfianaise is fearr - Effective language teaching: a synthesis of research Reading Association of Ireland Conference, Dublin [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2018 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts 18,
Pádraig Ó Duibhir (2018) Minority Language (Re)vitalization: The Role of Education. [Plenary Lecture/Keynote], Language, Identity and Education in Multilingual Contexts 18, Marino Institute of Education , 03-FEB-18 - 03-FEB-18 [Details]
2017 Comhdháil Gaelscoileanna,
Pádraig Ó Duibhir, Conchúr Ó Brolcháin (2017) Cur siar mhúineadh an Bhéarla: Cúiseanna agus cleachtais. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Gaelscoileanna, An Muileann gCearr , 24-NOV-17 [Details]
2017 Riachtanais Speisialta Oideachais sna Bunscoileanna lán-Ghaeilge,
Ó Duibhir, P., Nic Aindriú, S. & Travers, J. (2017) Oiriúnacht an tumoideachais do dhaltaí a bhfuil RSO acu: Cad atá ar eolas againn?. [], Riachtanais Speisialta Oideachais sna Bunscoileanna lán-Ghaeilge, Marino Institute of Education [Details]
2016 Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2016) Attrition and Continuity in Immersion Education: Implications for Policy. [Conference Organising Committee Chairperson], Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education, Minneapolis, USA [Details]
2016 Bangor International Conference on Bilingualism in Education,
Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2016) Factors influencing parents and pupils in progression from primary to post-primary Irish-medium education. [Chaired Session], Bangor International Conference on Bilingualism in Education, Prifysgol Bangor, Wales [Details]
2016 Comhdháil Oideachais,
Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P (2016) An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Oideachais, Kilkenny, irleand [Details]
2016 Celtic Sociolinguistics Symposium,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg (2016) The role of Irish-medium schools in generating new speakers of Irish. [Chaired Session], Celtic Sociolinguistics Symposium, Dublin [Details]
2016 Comhdháil Bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta,
Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2016) An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge: Spléachadh ar réamhthorthaí. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta, Carn tóchair, Doire / Derry [Details]
2015 ESAI Educational Research and Practice in Times of Transition: Looking to the Future,
Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2015) Irish post-primary teachers’ experience of continuing Professional Development. [Chaired Session], ESAI Educational Research and Practice in Times of Transition: Looking to the Future, Ireland [Details]
2015 Tumoideachas 2015,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2015) Iompar teanga na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge agus a ndearcadh i leith úsáid na Gaeilge An mbeidh siad ina gcainteoirí gníomhacha Gaeilge amach anseo?. [Chaired Session], Tumoideachas 2015, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach / Mary immaculate College, limerick [Details]
2017 Multilingualism in the Early Years Conference,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L (2017) Should the teaching of English be delayed for young L1 Irish-speakers?. [Oral Presentation], Multilingualism in the Early Years Conference, Dublin Institute of Technology , 18-MAY-17 - 19-OCT-17 [Details]
2017 ISB11,
Ó Duibhir, P. (2017) Translanguaging in a one-way minority language immersion context. [Oral Presentation], ISB11, University of Limerick [Details]
2017 ISB11,
Ó Duibhir, P. (2017) Towards a suitable model of bilingual education for native speakers in a minority context. [Oral Presentation], ISB11, University of Limerick [Details]
2017 AILA Conference,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L (2017) Young immersion learners’ language use outside the classroom in a minority language context. [Oral Presentation], AILA Conference, Rio de Janeiro, Brazil [Details]
2016 Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta,
Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P (2016) An leanúnachas ón bhunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán- Ghaeilge [Continuity from primary to post-primary all-Irish school]. [Plenary Lecture/Keynote], Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta, Carn Tóchair, Co Dhoire , 16-MAR-16 - 16-MAR-16 [Details]
2016 PDST Tutor professional development,
Ó Duibhir, P (2016) The underlying principles of language acquisition and teaching; The rationale for an integrated language curriculum. [], PDST Tutor professional development, Newbridge, Co Kildare [Details]
2016 CARLA Immersion Conference: Connecting Research and Practice Across Contexts,
Ó Duibhir, P ; Ní Thuairisg, L. (2016) Attrition and Continuity in Immersion Education: Implications for Policy. [], CARLA Immersion Conference: Connecting Research and Practice Across Contexts, Minneapolis , 20-OCT-16 - 22-OCT-16 [Details]
2016 Celtic Sociolinguistics Symposium,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2016) The role of Irish-medium schools in generating new speakers of Irish. [], Celtic Sociolinguistics Symposium, Trinity College Dublin , 13-OCT-16 - 14-OCT-16 [Details]
2016 Comhdháil Ghaelscoileanna,
Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P. (2016) An leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann . [Plenary Lecture/Keynote], Comhdháil Ghaelscoileanna, Kilkenny , 11-NOV-16 - 11-NOV-16 [Details]
2016 Small Language planning: Communities in crisis,
Ó Duibhir, P. & Ní Thuairisg, L. (2016) Factors influencing the use of Irish by pupils in Irish-medium schools and their implications for language planning. [], Small Language planning: Communities in crisis, University of Glasgow , 06-JUN-16 - 08-JUN-16 [Details]
2015 PDST Tutor professional development,
Ó Duibhir, P. (2015) The underlying principles of language acquisition and teaching; The rationale for an integrated language curriculum. [], PDST Tutor professional development, Athlone, Co Westmeath [Details]
2015 ESAI Conference: ‘Educational Research and Practice in Times of Transition: Looking to the Future’,
Ní Thuairisg, L. & Ó Duibhir, P. (2015) Irish post-primary teachers’ experiences of continuing professional development. [], ESAI Conference: ‘Educational Research and Practice in Times of Transition: Looking to the Future’, Maynooth, Co Kildare , 09-APR-15 - 11-APR-15 [Details]
2015 IRAAL Conference. Smaoineamh chun cinn sa teangeolaíocht fheidhmeach: Forward thinking in applied linguistics,
Ó Brolcháin, C. & Ó Duibhir, P. (2015) Múnlaí éagsúla luath-oideachais dhátheangaigh i dtrí bhunscoil Ghaeltachta [A variety o early bilingual models in three Gaeltacht schools]. [], IRAAL Conference. Smaoineamh chun cinn sa teangeolaíocht fheidhmeach: Forward thinking in applied linguistics, Trinity College Dublin [Details]
2014 Immersion 2014: Mainstreaming access to multilingual communities,
Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2014) Invited symposium: Teaching to Teach Vs Teaching: A Reflection On Preparation, Experiences and Practices. [], Immersion 2014: Mainstreaming access to multilingual communities, Salt Lake City, Utah , 16-OCT-14 - 18-OCT-14 [Details]
2014 Immersion 2014: Mainstreaming access to multilingual communities,
Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2014) “I am learning while the children are learning”: A CPD initiative for grammar teaching in Grades 5 and 6 immersion. [], Immersion 2014: Mainstreaming access to multilingual communities, Salt Lake City, Utah , 16-OCT-14 - 18-OCT-14 [Details]
2014 Comhdháil Ghaelscoileanna,
Ó Duibhir, P., NigUidhir, G, Ó Cathalláin, S. (2014) An Córas tumoideachais in Éirinn: Láidreachtaí agus dúshláin – Tuairimí príomhoidí, tuismitheoirí agus daltaí [The immersion education system in Ireland: Strengths and challenges – The views of principals, parents and pupils]. [Plenary Lecture/Keynote], Comhdháil Ghaelscoileanna, Enfield, Co Meath [Details]
2013 Teangeolaíocht na Gaeilge XV. Linguistics Conference,
Ó Duibhir, P. (2013) Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i mbunscoileanna lán- Ghaeilge in Éirinn [An analysis of the spoken Irish of children in all-Irish primary schools]. [], Teangeolaíocht na Gaeilge XV. Linguistics Conference, UCD Humanities Institute [Details]
2012 Presentation at Immersion 2012: Bridging Contexts for a Multilingual World. St Paul, Minnesota,
Ó Duibhir, P. (2012) An instructional experiment in grammar teaching in Irish immersion. [], Presentation at Immersion 2012: Bridging Contexts for a Multilingual World. St Paul, Minnesota, Minneapolis , 18-OCT-12 - 20-OCT-12 [Details]
2012 Comhdháil Ghaelscoileanna,
Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2012) Múineadh na gramadaí sna hardranganna i mbunscoileanna Gaeltachta/lán- Ghaeilge: Cur chuige rathúil taitneamhach. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Ghaelscoileanna, Gaillimh [Details]
2012 Paper presented at the Reading Association of Ireland: Creating multiple pathways to powerful literacy in challenging times, Dublin,
Ó Duibhir, P., & Harris, J. (2012) Teagasc éifeachtach teanga: Sintéis ar an bhfianaise is fearr/Effective language teaching: A best-evidence synthesis. [], Paper presented at the Reading Association of Ireland: Creating multiple pathways to powerful literacy in challenging times, Dublin, Church of Ireland College of Education [Details]
2012 Presentation at the invitation of IRAAL hosted by St Patrick’s College,
Ó Duibhir, P. (2012) Towards an integrated language curriculum in primary education: Issues and implications. [Plenary Lecture/Keynote], Presentation at the invitation of IRAAL hosted by St Patrick’s College, DCU St Patrick's Campus [Details]
2011 Cúrsa inseirbhíse do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta. Gaoth Dobhair, Tír Chonaill,
Ó Duibhir, P. (2011) Forbairt na litearthachta sna meán agus sna hardranganna i scoileanna Gaeltachta. [Invited Oral Presentation], Cúrsa inseirbhíse do mhúinteoirí i scoileanna Gaeltachta. Gaoth Dobhair, Tír Chonaill, Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair [Details]
2011 Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation Conference. St Patrick’s College, DCU,
Dooley, T. & Ó Duibhir, P. (2011) Building capacity for teacher education in Kosovo. [Conference Organising Committee Chairperson], Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation Conference. St Patrick’s College, DCU, DCU St Patrick's Campus [Details]
2011 Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation Conference. St Patrick’s College, DCU,
Ó Duibhir, P. (2011) The Role of CLIL in Initial Teacher Education. [Conference Organising Committee Member], Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation Conference. St Patrick’s College, DCU, DCU St Patrick's Campus [Details]
2011 Cur i láthair do mhic léinn ar an gcúrsa TICO. Gaoth Dobhir,
Ó Duibhir, P. (2011) Cruinneas Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge. [Invited Oral Presentation], Cur i láthair do mhic léinn ar an gcúrsa TICO. Gaoth Dobhir, Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair [Details]
2011 Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Baile Átha Cliath,
Ó Duibhir, P. (2011) Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2130: Na céimeanna tosaigh i gCúrsaí Oideachais. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Baile Átha Cliath, Baile Átha Cliath [Details]
2011 St Patrick’s College Language Seminars,
Ó Duibhir, P. (2011) Content and Language Integrated Learning: Why it is important in teacher education. [Invited Oral Presentation], St Patrick’s College Language Seminars, DCU St Patrick's Campus [Details]
2010 Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja Conference, Education and Teacher Training Agency, Primosten: Croatia,
Ó Duibhir, P. (2010) Students’ oral and literacy skills in Irish: The challenge of minority language education. [Plenary Lecture/Keynote], Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja Conference, Education and Teacher Training Agency, Primosten: Croatia, Primosten, Croatia [Details]
2010 Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna,
Ó Duibhir, P. & Ní Dhiorbháin, A. (2010) Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge: Impleachtaí agus straitéisí teagaisc. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna, Tullamore Court Hotel, Co Offaly [Details]
2010 Presented to the Education and Teacher Training Agency, Zagreb,
Ó Duibhir, P., & Dooley, T. (2010) An overview of primary and post-primary education in Ireland. [Plenary Lecture/Keynote], Presented to the Education and Teacher Training Agency, Zagreb, ETA Zagreb, Croatia [Details]
2010 Presentation to the Council of the NCCA on the findings of the research synthesis. Presentations to the NCCA Council and the Early Childhood and Primary Language Committee,
Ó Duibhir, P. (2010) Effective language teaching: a synthesis of research. [Invited Oral Presentation], Presentation to the Council of the NCCA on the findings of the research synthesis. Presentations to the NCCA Council and the Early Childhood and Primary Language Committee, Killashee Hotel, Co Kildare [Details]
2010 Scoile Earraigh ar Phleanáil Teanga, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
Ó Duibhir, P. (2010) Cúrsaí Oideachais agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2130. [], Scoile Earraigh ar Phleanáil Teanga, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2009 Pobal Foghlama Múinteoirí Gaelscoile i gCill Dara, Ionad Oideachais Chill Dara,
Ó Duibhir, P. (2009) Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge. [], Pobal Foghlama Múinteoirí Gaelscoile i gCill Dara, Ionad Oideachais Chill Dara, Kildare Education Centre [Details]
2009 Comhdháil Bhliantúil, Comhairle na Gaelscolaíochta,
Ó Duibhir, P. (2009) Cruinneas Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge. [Plenary Lecture/Keynote], Comhdháil Bhliantúil, Comhairle na Gaelscolaíochta, Béal Feirste [Details]
2009 Language, Learning and Context 42nd BAAL Conference, Newcastle, Sasana,
Ó Duibhir, P. (2009) A comparison of Irish immersion students’ attitudes and motivation to Irish in the Republic of Ireland and Northern Ireland. [], Language, Learning and Context 42nd BAAL Conference, Newcastle, Sasana, Newcastle, England [Details]
2009 Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna,
Ó Duibhir, P. (2009) Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge. [Invited Oral Presentation], Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna, Kilkenny [Details]
2009 Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean,
Ó Duibhir, P. (2009) Tumoideachas [Immersion Education]. [], Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean [Details]
2009 Comhdháil Bhliantúil, Comhairle na Gaelscolaíochta,
Ó Duibhir, P. (2009) Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí i rang 7 i mbunscoileanna lán-Ghaeilge i dTuaisceart Éireann. [Plenary Lecture/Keynote], Comhdháil Bhliantúil, Comhairle na Gaelscolaíochta, Béal Feirste [Details]
2009 Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges. Comhdháil IRAAL, Luimneach,
Ó Duibhir, P. (2009) ‘Mar is í ár dteanga féin í’: All-Irish school pupils’ attitudes and motivation to Irish. [], Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges. Comhdháil IRAAL, Luimneach, Ollscoil Luimní [Details]

Published Reports

  Year Publication
2016 An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge.
Ní Thuairisg, L & Ó Duibhir, P (2016) An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge. Gaelscoileanna Teoranta, Dublin. [Details]
2015 Soláthar oideachais trí mhionteangacha: Athbhreithniú ar thaighde idirnáisiúnta.
Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., & Ó Brolcháin, C. (2015) Soláthar oideachais trí mhionteangacha: Athbhreithniú ar thaighde idirnáisiúnta. An Roinn Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Cliath. [Details]
2017 An Analysis of models of provision for Irish-medium education.
Ó Duibhir, P., Nig Uidhir, Gabrielle., Ó Cathalláin, S., Ní Thuairisg, L., Cosgrove, J (2017) An Analysis of models of provision for Irish-medium education. Standing Committee on Irish-medium Education, Dublin. [Details]
2015 Soláthar Oideachais trí Mhionteangacha: Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta / Education Provision through Minority Languages: Review of International Research.
Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., Ó Brolcháin (2015) Soláthar Oideachais trí Mhionteangacha: Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta / Education Provision through Minority Languages: Review of International Research. The Department of Education and Skills, Dublin. [Details]
2004 Emergent literacy in Gaeltacht and all-Irish schools.
Ní Bhaoill, M., & Ó Duibhir, P. (2004) Emergent literacy in Gaeltacht and all-Irish schools. COGG, An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. [Details]
2017 Anailís ar Mhúnlaí Soláthair Gaelscolaíochta [All-island analysis of models of provision for Irish-medium education].
Ó Duibhir, P., NigUidhir, G, Ó Cathalláin, S., Ní Thuairisg, L. & Cosgrove, J. (2017) Anailís ar Mhúnlaí Soláthair Gaelscolaíochta [All-island analysis of models of provision for Irish-medium education]. The North South Standing Committee for Irish-medium Education, Dublin. [Details]
2015 Educational provision through minority languages: Review of international research.
Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N., Ní Thuairisg, L., & Ó Brolcháin, C (2015) Educational provision through minority languages: Review of international research. Department of Education and Skills, Dublin. [Details]
2012 Towards an Integrated Language Curriculum in Early Childhood and Primary Education (3-12 years).
Ó Duibhir, P. & Cummins, J. (2012) Towards an Integrated Language Curriculum in Early Childhood and Primary Education (3-12 years). NCCA, Dublin. [Details]
2004 Tús na léitheoireachta i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.
Ní Bhaoill, M., & Ó Duibhir, P. (2004) Tús na léitheoireachta i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), Dublin. [Details]
2006 Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge [The education and professional development of teachers in Gaeltacht and all-Irish schools].
Ó Duibhir, P. (2006) Oideachas agus forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge [The education and professional development of teachers in Gaeltacht and all-Irish schools]. COGG, Dublin. [Details]
2011 Effective language teaching: A synthesis of research.
Harris, J., & Ó Duibhir, P. (2011) Effective language teaching: A synthesis of research. NCCA, Dublin. [Details]
2010 Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn [The spoken Irish of pupils in Irish-medium schools].
Ó Duibhir, P. & Garland, J. (2010) Gaeilge labhartha na bpáistí i scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn [The spoken Irish of pupils in Irish-medium schools]. SCoTENS, Armagh. [Details]

Reports

  Year Publication
2008 Teachers’ attitudes towards the proficiency in French of their students in Grades 6-8 French immersion schools in Toronto and Ottawa.
Ó Duibhir, P. (2008) Teachers’ attitudes towards the proficiency in French of their students in Grades 6-8 French immersion schools in Toronto and Ottawa. Reports [Details]

Software

  Year Publication
2006 Boghaisín na bhFocal.
Ó Duibhir, P. (2006) Boghaisín na bhFocal. Software [Details]

Thesis

  Year Publication
2009 The spoken Irish of 6th class pupils in Irish immersion schools.
Ó Duibhir, P. (2009) The spoken Irish of 6th class pupils in Irish immersion schools. Trinity College Dublin: Thesis [Details]

Podcast

  Year Publication
2013 I dtreo curaclaim chomhtháite teanga san oideachas luathóige agus sa bhunoideachas (3-12 bliana) [Towards an integrated language curriculum in early childhood and primary education (3-12 years)].
Ó Duibhir, P. (2013) I dtreo curaclaim chomhtháite teanga san oideachas luathóige agus sa bhunoideachas (3-12 bliana) [Towards an integrated language curriculum in early childhood and primary education (3-12 years)]. Podcast [Details]

Video recording / TV

  Year Publication
2011 An fheasacht teanga sa ghaelscoil [Language awareness in an Irish-medium school].
Ó Duibhir, P., Ní Dhiorbháin, A., & Murphy, P. (2011) An fheasacht teanga sa ghaelscoil [Language awareness in an Irish-medium school]. Baile Átha Cliath: Video recording / TV [Details]
2010 Is Féidir Liom, Scoil Réalt na Mara, Na Sceirí, Co BhÁC.
Ó Duibhir, P., & Murphy, P. (2010) Is Féidir Liom, Scoil Réalt na Mara, Na Sceirí, Co BhÁC. Video recording / TV [Details]
2009 Lá na Gaeilge i Scoil Áine, Ráth Éanna.
Ó Duibhir, P., & Murphy, P. (2009) Lá na Gaeilge i Scoil Áine, Ráth Éanna. Video recording / TV [Details]

Professional Associations

  Association Function From / To
Irish Association of Applied Linguistics IRAAL connects language lecturers, language teachers, and researchers in linguistics, applied linguistics, and sociolinguistics with an active community keeping up with the latest language developments and offering lectures and seminars across Ireland. /
British Association of Applied Linguistics BAAL is a professional association based in the UK, which provides a forum for people interested in language and applied linguistics. /

Committees

  Committee Function From / To
Member of Council of the Teaching Council Representing primary initial teacher education HEIs 2016 / 2018
Member of Council of the National Council for Curriculum and Assessment Ministerial nominee on recommendation of Foras na Gaeilge 2015 / Ongoing

Education

  Year Institution Qualification Subject
2000 Trinity College Dublin Master of Studies Educational Leadership
1981 St Patrick's College, Drumcondra BEd
2009 Trinity College Dublin PhD
1999 Trinity College Dublin MSt Educational Management and Leadership

Languages

  Language Reading Writing Speaking
English Fluent Fluent Fluent
Gaeilge Fluent Fluent Fluent

Other Activities

  Description

Incoming Co-Editor of the Journal of Immersion and Content-Based Language Education

Find a Research Expert


Are you:

- Seeking to engage particular research expertise
- An academic/research colleague seeking to collaborate
- A student seeking a supervisor?


You can search our DCU researcher profiles here: 
DCU Research Portal