Accessibility     Accessibility |
My DCU | Library | Loop |

☰       Department Menu

Back to Search

Eadaoin Ni Mhuircheartaigh

Dr

Contact Details


Ahc S136

T: Ext. 6094
E: Eadaoin.NiMhuircheartaigh@dcu.ie
Researcher Photo

Biography

Bhain Éadaoin BA amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus MA (Nua-Ghaeilge) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Rinne sí a tráchtas dochtúireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar stáitsiú na n-ealaíon béil san fhichiú haois agus anáil an agallaimh fhileata ar dhrámaíocht na Gaeilge.
Bhí sí ina comheagarthóir, le Nollaig Mac Congáil, ar an leabhar Drámaí Thús na hAthbheochana (Arlen House, 2008); agus ba í a scríobh an aiste eolais ar Mháirtín Ó Cadhain agus an script don DVD Claíocha Arda (Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, 2006). Foilsíodh a haiste 'Marbhfháisc - An Béal Marbh in Cré na Cille' in Bliainiris 8 (2008)

Research Interests

Is iad na príomhréimsí spéise agus taighde atá agam ná na healaíona béil; an t-agallamh beirte; and drámaíocht; anáil na béalaireachta ar litríocht na Gaeilge; an nualitríocht; stair léann an bhéaloidis.

Books

  Year Publication
2008 Drámaí Thús Na hAthbheochana.
Éadaoin Ní Mhuircheartaigh agus Nollaig Mac Congáil (2008) Drámaí Thús Na hAthbheochana. Galway: Arlen House. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2019 'Contrárthachtaí agus Coimhlintí ag na Feiseanna Luatha: Scéal na nAmhrán'
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2019) 'Contrárthachtaí agus Coimhlintí ag na Feiseanna Luatha: Scéal na nAmhrán' In: Dhá Leagan Déag: Amhránaíocht ar an Sean-Nós. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta. [Details]
2012 'Displaced Diaspora: From Deoraíocht (1910) to Kings (2007)'
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2012) 'Displaced Diaspora: From Deoraíocht (1910) to Kings (2007)' In: Tom Herron (eds). The Other Capital: Irish Writing London: Volume 2. London: Continuum. [Details]

Other Journals

  Year Publication
2008 'Marbhfháisc – An Béal Marbh in Cré na Cille'
Éadaoin Ní Mhuircheartaigh (2008) 'Marbhfháisc – An Béal Marbh in Cré na Cille' Bliainiris, . [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2016 Non-Violent Resistance: Irreverence and Counter-Discourse as Subversive Weapons in Irish Culture, SOFEIR Annual International Conference,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2016) Agallamh Beirte as a form of protest in 1960’s/1970’s Conemara. [Non Refereed Paper/Abstract ], Non-Violent Resistance: Irreverence and Counter-Discourse as Subversive Weapons in Irish Culture, SOFEIR Annual International Conference, DCU [Details]
2016 Éigse Loch Lao,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2016) Drámaíocht Dhúchasach? Anáil na n-ealaíon béil ar dhrámaíocht na Gaeilge. [Invited Oral Presentation], Éigse Loch Lao, Ollscoil Uladh, Béal Feirste [Details]
2016 Éire á múscailt: Comóradh ar 1916 agus ar lean é,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2016) Stáitse Gaelach? An drámaíocht dhúchasach in Aimsir na hAthbheochana. [Invited Oral Presentation], Éire á múscailt: Comóradh ar 1916 agus ar lean é, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2015 Dhá Leagan Déag: Amhránaíocht ar an Sean-Nós,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2015) Contrárthachtaí agus Coimhlintí ag na Feiseanna Luatha: Scéal na nAmhrán. [Non Refereed Paper/Abstract ], Dhá Leagan Déag: Amhránaíocht ar an Sean-Nós, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2014 Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2014) How the west was spun: Anáil John Ford ar shaothar Antoine Uí Fhlatharta. [], Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain, Coláiste Phádraig, Droim Conrach [Details]
2011 Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2011) An tAgallamh in Aimsir na hAthbheochana. [], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2011 VIA: Drámaíocht na hÉireann/Irish Drama,
Ní Mhuircheartaigh, Éadaoin (2011) ‘An tAgallamh Beirte ar stáitse na hAthbheochana: Verbal Duels on the Revival Stage’. [], VIA: Drámaíocht na hÉireann/Irish Drama, University of Notre Dame, Indiana [Details]

Composition

  Year Publication
2006 Claíocha Arda.
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (2006) Claíocha Arda. Composition [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2008 Sparánacht Uí Eithir. Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
2006 Comhaltacht Taighde Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Committees

  Committee Function From / To
Coiste Margaíochta Ionadaí don Scoil / Ongoing

Media

  Title Year Type Authors
Imeall 2009 Television interview/panel discussion TG4
Stair na Gaeilge 2009 Documentary Údarás na Gaeltachta

Teaching Interests

Is iad na príomhréimsí spéise atá agam ná na healaíona béil; an t-agallamh beirte; anáil na béalaireachta ar litríocht na Gaeilge; an drámaíocht; stair léann an bhéaloidis; an nua-litríocht.

Modules Coordinated

  Term (ID)) Title Link Subject
2019 Description of 2019_FN371 FN371Subject of 2019_FN371
2019 AnScéalaíochtThraidisiúnta&anGearrscéal FN154AnScéalaíochtThraidisiúnta&anGearrscéal

Find a Research Expert


Are you:

- Seeking to engage particular research expertise
- An academic/research colleague seeking to collaborate
- A student seeking a supervisor?


You can search our DCU researcher profiles here: 
DCU Research Portal