☰       Department Menu

Back to Search

Sile Denvir

Dr

Contact Details


Ahc S138

T: Ext. 6095
E: Sile.Denvir@dcu.ie
Researcher Photo

Biography

Rugadh agus tógadh an Dr. Síle Denvir in Indreabhán i nGaeltacht Chonamara. Tá suim faoi leith aici in amhránaíocht chomhaimseartha na Gaeilge agus d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a leabhar Ciarán Ó Fátharta - Amhráin eagrán criticiúil d’amhráin a chum an t-amhránaí Ciarán Ó Fátharta i 2008. Bhain Síle amach céim BA sa Ghaeilge agus sa cheol in Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad, MA sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Dioplóma Iarchéime in Oideachas an Cheoil agus MA sa Cheol Traidisiúnta in Ollscoil Luimnigh agus céim PhD ó Ollscoil Luimnigh i 2012. Is cláirseoir agus amhránaí sean-nóis aitheanta í freisin agus is ball í den ghrúpa Líadan. Bíonn sí le cloisteáil agus le feiceáil go minic ar chláir raidió agus teilifíse mar thráchtaire ar chúrsaí ceoil agus amhránaíochta agus tá sí ina láithreoir ar an gclár ‘Sean-Nós’ ar TG4. Tá dlúthdhiosca agus leabhrán darb ainm Caithréim: Ceol agus Amhráin ó  Dhrámaí an Phiarsaigh (CIC: 2016) curtha i dtoll a chéile aici le gairid bunaithe ar thaighde a rinne sí ar an gceol agus ar na hamhráin ar bhain an Piarsach úsáid astu ina chuid drámaí. Ainmníodh an dlúthdhiosca ar ghearrliosta an Irish Times d'album traidisiúnta na bliana 2016. 

Dr. Síle Denvir hails from Indreabhán in the Connemara Gaeltacht. She has a particular interest in Irish-language song in a modern context and in 2008 Cló Iar-Chonnacht published her book Ciarán Ó Fátharta - Amhráin, an edition of songs composed by the Connemara songwriter Ciarán Ó Fátharta. Síle has a BA in Music and Irish from NUI Maynooth, an MA in Irish from NUI Galway, a Graduate Diploma in Music Education and an MA in Traditional Music Performance from the University of Limerick. She also received her PhD doctorate from the University of Limerick in 2012. An accomplished performer, Síle is a sean-nós singer and harpist and is a founding member of the group Líadan. Síle is a regular contributor to various TV and radio programmes and she is the presenter of the programme ‘Sean-Nós’ on TG4. The CD/Booklet Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh, based on her most recent research project on music and song from the plays of Pearse, was published by Cló Iar-Chonnacht in May 2016. The CD was shortlisted by the Irish Times in the Best Traditional Album 2016 category. 

Research Interests

Amhráin nuachumtha na Gaeilge; Caitheamh aimsire agus siamsaíocht in Éirinn roimh an 20ú haois; Stair na hamhránaíochta traidisiúnta Gaeilge; Stair an cheoil thraidisiúnta Ghaelaigh; Athmhúnlú agus athstruchtúrú na n-amhrán agus an cheoil; Traidisiún agus nuálaíocht sna hamhráin dhúchasacha; Amhráin agus ceol na hAlba; Ceol na seanchláirseoirí.

Book Chapters

  Year Publication
2020 'Fíor nó Fiar? Ceist na Barántúlachta in Amhránaíocht Dhúchasach na Gaeilge'
Síle Denvir (2020) 'Fíor nó Fiar? Ceist na Barántúlachta in Amhránaíocht Dhúchasach na Gaeilge' In: Dhá Leagan Déag: Amhránaíocht ar an Sean-Nós. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht (le teacht). [Details]
2020 'Communal Voices: The Songs of Tom a’ tSeoighe and Ciarán Ó Fátharta'
Síle Denvir (2020) 'Communal Voices: The Songs of Tom a’ tSeoighe and Ciarán Ó Fátharta' In: Áine Mangaoang, John O'Flynn, Lonán Ó Briain (eds). Made in Ireland: Studies in Popular Music. London: Routledge (forthcoming). [Details]
2016 'Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh'
Síle Denvir (2016) 'Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh' In: Patrick Pearse and the Theatre: Pádraig Mac Piarais agus an Téatar. Dublin: Four Courts. [Details]

Books

  Year Publication
2008 Ciarán Ó Fátharta - Amhráin.
Síle Denvir (2008) Ciarán Ó Fátharta - Amhráin. Indreabhán: Cló Iar- Chonnacht. [Details]

Other Journals

  Year Publication
2012 'Pobal na nAmhrán: Ó Thinteán go Stáitse'
Síle Denvir (2012) 'Pobal na nAmhrán: Ó Thinteán go Stáitse' Bliainiris, 10 :169-185. [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2020 Seimineár Taighde an Fhómhair,
Síle Denvir (2020) ‘Tá ceol ag an gcrann is ag na láinnéir’: Saol agus Saothar Tom a’ tSeoighe. [Invited Oral Presentation], Seimineár Taighde an Fhómhair, Ollscoil Mhá Nuad , 12-DEC-19 [Details]
2018 Voicing Cultures, Cultural Voices - 13th Annual Conference of the ICTM Ireland,
Síle Denvir (2018) Communal Voices - The Songs of Tom a’ tSeoighe and Ciarán Ó Fátharta. [Oral Presentation], Voicing Cultures, Cultural Voices - 13th Annual Conference of the ICTM Ireland, University of Limerick [Details]
2018 Tower Seminar Series,
Síle Denvir (2018) Sean-nós Singing - Continuity and Creativity. [Invited Oral Presentation], Tower Seminar Series, University of Limerick [Details]
2017 ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa,
Síle Denvir (2017) Glór an Amhránaí: an t-ealaíontóir i mbun na ceirde. [Oral Presentation], ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa, Prág, Poblacht na Seice , 13-SEP-17 - 17-SEP-17 [Details]
2017 Scoil Gheimhridh Merriman,
Síle Denvir, Peter Browne, Des Geraghty (2017) An Ghaeilge i mBaile Átha Cliath. [], Scoil Gheimhridh Merriman, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath , 03-MAR-17 - 05-MAR-17 [Details]
2016 Scoil Gheimridh Merriman,
Síle Denvir (2016) Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh. [], Scoil Gheimridh Merriman, Coláiste Phádraig, Droim Conrach , 29-JAN-16 - 31-JAN-16 [Details]
2016 The International Council for Traditional Music Ireland 2016,
Síle Denvir (2016) Organising Committee. [Conference Organising Committee Member], The International Council for Traditional Music Ireland 2016, St. Patrick's College , 27-FEB-17 - 28-MAR-17 [Details]
2016 The International Council for Traditional Music Ireland Annual Conference,
Síle Denvir (2016) Music and Song from the Plays of Patrick Pearse. [], The International Council for Traditional Music Ireland Annual Conference, St. Patrick's College, Drumcondra , 27-FEB-16 - 28-FEB-16 [Details]
2015 Dhá Leagan Déag: Comhdháil faoin Amhránaíocht ar an Sean-nós,
Síle Denvir (2015) Fíor nó Fiar? Ceist na Barántúlachta in Amhránaíocht Dhúchasach na Gaeilge. [], Dhá Leagan Déag: Comhdháil faoin Amhránaíocht ar an Sean-nós, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2015 Traditional Song Symposium,
Síle Denvir (2015) Sean-nós Singing and Authenticity. [], Traditional Song Symposium, Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick [Details]
2015 Scoil Cheoil an Earraigh,
Síle Denvir (2015) Mairfidh Gaol is Ceol. [], Scoil Cheoil an Earraigh, Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin , 18-FEB-15 - 22-FEB-15 [Details]
2015 The International Council for Traditional Music Ireland Annual Conference,
Síle Denvir (2015) A Track Well-Travelled: The Gaelic Songs Of Ireland And Scotland. [], The International Council for Traditional Music Ireland Annual Conference, Dundalk Institute of Technology [Details]
2014 Scoil Gheimridh Merriman,
Síle Denvir (2014) Gaol Gairid: Ceol agus Amhráin na nGael. [], Scoil Gheimridh Merriman, Luimneach , 31-JAN-14 - 02-FEB-14 [Details]
2012 North Atlantic Fiddle Convention,
Síle Denvir (2012) A Song’s Journey. [], North Atlantic Fiddle Convention, Ulster University, Derry [Details]
2012 Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series,
Síle Denvir (2012) Tá mé i mo shuí ó d’éirigh an ghealach aréir. [], Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series, Ollscoil Luimnigh [Details]
2012 Comhdháil Litríochta agus Cultúir,
Síle Denvir (2012) Aistear Amhráin. [], Comhdháil Litríochta agus Cultúir, Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh [Details]
2009 Scoil Samhraidh Willie Clancy,
Síle Denvir (2009) Tradition and Innovation in the Gaelic Song Tradition of Ireland and Scotland’. [], Scoil Samhraidh Willie Clancy, Sráid na Cathrach [Details]
2007 Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series,
Síle Denvir (2007) Pobal na nAmhrán: Ó Thinteán go Stáitse. [], Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series, Ollscoil Luimnigh [Details]
2006 Department of Music Research Seminar Series,
Síle Denvir (2006) The re-structuring, re-interpretation and performance of traditional Irish language and Scottish Gaelic song. [], Department of Music Research Seminar Series, University College Cork [Details]
2006 Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series,
Síle Denvir (2006) Globalisation, Authenticity and Language in Traditional Song. [], Irish World Academy of Music and Dance Seminar Series, University of Limerick [Details]

Booklet

  Year Publication
2016 Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh.
Denvir, Síle (2016) Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh. Indreabhán: Booklet [Details]

Online Article

  Year Publication
2018 Amhránaíocht ar an Sean-nós.
Síle Denvir (2018) Amhránaíocht ar an Sean-nós. Online Article [Details]

Encyclopedia Entry

  Year Publication
2013 Clannad, Encyclopaedia of Music in Ireland.
Síle Denvir (2013) Clannad, Encyclopaedia of Music in Ireland. Encyclopedia Entry [Details]
2013 Phil Coulter, The Encyclopaedia of Music in Ireland.
Síle Denvir (2013) Phil Coulter, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: Encyclopedia Entry [Details]
2013 Anúna, The Encyclopaedia of Music in Ireland.
Síle Denvir (2013) Anúna, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: Encyclopedia Entry [Details]
2013 The Corrs, The Encyclopaedia of Music in Ireland.
Síle Denvir (2013) The Corrs, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: Encyclopedia Entry [Details]
2013 Paul Brady, The Encyclopaedia of Music in Ireland.
Síle Denvir (2013) Paul Brady, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: Encyclopedia Entry [Details]
2013 Clannad, The Encyclopaedia of Music in Ireland.
Síle Denvir (2013) Clannad, The Encyclopaedia of Music in Ireland. Dublin: Encyclopedia Entry [Details]

Television

  Year Publication
2017 Láithreoir ar an gclár beo teilifíse 'Fleadh TV'.
Denvir, Síle (2017) Láithreoir ar an gclár beo teilifíse 'Fleadh TV'. Television [Details]
2014 Láithreoir ar an tsraith teilifíse 'Sean-Nós'.
Denvir, Síle (2014) Láithreoir ar an tsraith teilifíse 'Sean-Nós'. Television [Details]
2012 Láithreoir ar an tsraith teilifíse 'Sean-Nós'.
Denvir, Síle (2012) Láithreoir ar an tsraith teilifíse 'Sean-Nós'. Television [Details]

Recording

  Year Publication
2018 Amhránaí ar 'A Winter Wish' le Thomas Johnston.
Síle Denvir (2018) Amhránaí ar 'A Winter Wish' le Thomas Johnston. Recording [Details]
2017 Amhránaí ar 'Translate' le Jiggy.
Denvir, Síle (2017) Amhránaí ar 'Translate' le Jiggy. Dublin: Recording [Details]
2016 Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh.
Síle Denvir (2016) Caithréim: Ceol agus Amhráin ó Dhrámaí an Phiarsaigh. Indreabhán: Recording [Details]
2016 Amhránaí agus tionlacaí ar 'Blood on the Rose/Fuil ar an Rós'.
Denvir, Síle (2016) Amhránaí agus tionlacaí ar 'Blood on the Rose/Fuil ar an Rós'. Baile Átha Cliath: Recording [Details]
2015 In Am Trátha: Well-Timed.
Líadan (2015) In Am Trátha: Well-Timed. Recording [Details]
2011 Tionlacaí ar 'Ó Chaon Taobh' le Mairéad Ní Fhlaithearta.
Síle Denvir (2011) Tionlacaí ar 'Ó Chaon Taobh' le Mairéad Ní Fhlaithearta. Recording [Details]
2010 Tionlacaí ar 'Guaillibh le Chéile'le Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Griogair Labhruidh.
Síle Denvir (2010) Tionlacaí ar 'Guaillibh le Chéile'le Doimnic Mac Giolla Bhríde agus Griogair Labhruidh. Recording [Details]
2009 Tionlacaí ar 'Is Duitse a Bheirim Grá' le Síle Ní Fhlaithearta.
Síle Denvir (2009) Tionlacaí ar 'Is Duitse a Bheirim Grá' le Síle Ní Fhlaithearta. Recording [Details]
2009 Casadh na Taoide - Turning the Tide.
Líadan (2009) Casadh na Taoide - Turning the Tide. Recording [Details]
2009 Amhránaí ar 'Subhóró – Ceol ón Acadamh'.
Síle Denvir (2009) Amhránaí ar 'Subhóró – Ceol ón Acadamh'. Recording [Details]
2009 Amhránaí ar an CD Rom 'Amhrán is Fiche don Nollaig'.
Síle Denvir, Mairéad Ní Mhaonaigh, Méabh Ní Bheaglaoich (2009) Amhránaí ar an CD Rom 'Amhrán is Fiche don Nollaig'. Recording [Details]
2006 Líadan - Traditional Irish Music and Song.
Líadan (2006) Líadan - Traditional Irish Music and Song. Recording [Details]

Creative Outputs

  Year Output
2019 Man of Aran - Live Soundtrack (by Úna Monaghan, Ceri Owen and Síle Denvir)
Artist, Composition, TG4, St. Joseph’s Church, Sailortown, Belfast.
2019 Continuum
Curator, Exhibition, The Arts Council, Smock Alley
2018 Tairseach Toinne
Performer, Composition, ANAM, DCU
2017 Ceathair
Performer, Exhibition, Foras na Gaeilge,
2016 Aisling Gheal: Tionscadal Chaitlín Maude
Curator, Composition, Imram, Smock Alley Theatre
2015 Teanga an Ghrá: 1,000 bliain de ghrá Gaelach
Performer, Exhibition, Guthanna Binne Síoraí, The New Theatre & Crescent Arts Centre

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2005 Scoláireacht taighde Iomairt Cholm Cille

Committees

  Committee Function From / To
ITMA Board Member 2019 / Ongoing
Coiste na Gaeilge Ball 2014 / 2016

Media

  Title Year Type Authors
Fleadh TV 2017 Television interview/panel discussion Denvir, Síle
Sean-Nós 2014 Television interview/panel discussion Síle Denvir
Coppers and Brass: Seán Ó Riada 2013 Documentary Denvir, Síle
Sean-Nós 2012 Television interview/panel discussion Síle Denvir

Modules Coordinated

  Term (ID)) Title Link Subject
2020 Gaeilge FN156Gaeilge
2020 Gaeilge mar Bhunabhar FN155Gaeilge mar Bhunabhar
2020 An Nuafhilíocht agus na hAmhráin FN151An Nuafhilíocht agus na hAmhráin
2020 Filíocht na Gaeilge FN157Filíocht na Gaeilge
2020 Filíocht agus Béaloideas FN217Filíocht agus Béaloideas
2020 An Béaloideas FN257An Béaloideas
2020 Gaeilge FN564Gaeilge

Find a Research Expert


Are you:

- Seeking to engage particular research expertise
- An academic/research colleague seeking to collaborate
- A student seeking a supervisor?


You can search our DCU researcher profiles here: 
DCU Research Portal