☰       Department Menu

Back to Search

Ciarán Mac Murchaidh

Prof

Contact Details

Ceann Scoile/ Head of School

AHC.S118

T: +353-1-700 6344
E: ciaran.macmurchaidh@dcu.ie
Researcher Photo

Biography

Fuair Ciarán Mac Murchaidh a chuid meánoideachais ar Choláiste Mhichíl, Inis Ceithleann. Is céimí de chuid Ollscoil Mhá Nuad (BA, MA, PhD, HDipEd) agus Ollscoil Phontaifiúil Mhaigh Nuad (BD, DLT) é. Tá tréimhsí caite aige ag teagasc in Ollscoil Mhá Nuad agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, áit a raibh sé ina Dhéan Taighde & Léinn Dhaonna ó 2010-2013. Tá sé ina bhall de Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Acadamh Ríoga na hÉireann), ina Eagarthóir Gaeilge ar Eighteenth-Century Ireland/Iris an Dá Chultúr agus ina Chomheagarthóir ar Studia Hibernica.

Ciarán Mac Murchaidh was educated at St Michael's College, Enniskillen. He is a graduate of Maynooth University (BA, MA, PhD, HDipEd) and the Pontifical University, Maynooth (BD, DLT). He has taught in the Departments of Modern Irish at NUI Maynooth, and St Patrick's College Drumcondra, where he was also Dean of Research & Humanities from 2010-2013. He is a member of Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach (Royal Irish Academy), Irish-language Editor of Eighteenth-Century Ireland/Iris an Dá Chultúr and Joint Editor of Studia Hibernica.

Research Interests

Tá suim ag an Ollamh Mac Murchaidh i bprós cráifeach na Gaeilge san ochtú haois déag, an tseanmóireacht sa Ghaeilge, cás na teanga san ochtú haois déag, agus i dteagasc an aistriúcháín agus na gramadaí. Tá raon foilseachán aige sna réimsí sin agus bíonn fáilte aige roimh fhiosrúcháin ó mhic léinn a bhfuil spéis acu taighde a dhéanamh ar an chuid sin den léann nó ar aon ábhar atá gaolmhar leis.

Prof. Mac Murchaidh is primarily interested in eighteenth-century religious prose in Irish, especially sermon material, the status of the Irish language in eighteenth-century Ireland, and in the teaching of language, translation and grammar. He has published widely in those areas and welcomes queries from students interested in pursuing research in those and related areas.

Books

  Year Publication
2016 Cruinnscríobh na Gaeilge (An Séú hEagrán).
Ciarán Mac Murchaidh (2016) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Séú hEagrán). Dublin: Cois Life. [Details]
2013 Cruinnscríobh na Gaeilge (An Cúigiú hEagrán).
Ciarán Mac Murchaidh (2013) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Cúigiú hEagrán). : Cois Life. [Details]
2012 Cruinnscríobh na Gaeilge (An Ceathrú hEagrán: Digitithe).
Ciarán Mac Murchaidh (2012) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Ceathrú hEagrán: Digitithe). : Cois Life. [Details]
2006 Cruinnscríobh na Gaeilge (An Tríú hEagrán).
Ciarán Mac Murchaidh (2006) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Tríú hEagrán). : Cois Life. [Details]
2004 Cruinnscríobh na Gaeilge (An Dara hEagrán: Méadaithe agus Leasaithe).
Ciarán Mac Murchaidh (2004) Cruinnscríobh na Gaeilge (An Dara hEagrán: Méadaithe agus Leasaithe). : Cois Life. [Details]
2002 Cruinnscríobh na Gaeilge.
Ciarán Mac Murchaidh (2002) Cruinnscríobh na Gaeilge. : Cois Life. [Details]
2015 Hearing Heaney: the sixth Seamus Heaney lectures.
Ciarán Mac Murchaidh & Eugene McNulty (eds) (2015) Hearing Heaney: the sixth Seamus Heaney lectures. : Four Courts. [Details]
2012 Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900 (Hbk).
James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh (eds) (2012) Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900 (Hbk). : Four Courts Press. [Details]
2008 Filíocht Ghrá na Gaeilge: Love Poems in Irish.
Ciarán Mac Murchaidh (2008) Filíocht Ghrá na Gaeilge: Love Poems in Irish. : Cois Life. [Details]
2005 Lón Anama: Poems for Prayer from the Irish Tradition.
Ciarán Mac Murchaidh (2005) Lón Anama: Poems for Prayer from the Irish Tradition. : Cois Life. [Details]
2004 'Who Needs Irish?': Reflections on the Importance of the Irish Language Today.
Ciarán Mac Murchaidh (ed.) (2004) 'Who Needs Irish?': Reflections on the Importance of the Irish Language Today. : Veritas. [Details]
2000 Teanga, Pobal agus Réigiún: Aistí ar Chultúr na Gaeltachta Inniu.
Liam Mac Mathúna, Ciarán Mac Murchaidh & Máirín Nic Eoin (eds) (2000) Teanga, Pobal agus Réigiún: Aistí ar Chultúr na Gaeltachta Inniu. : Coisceim. [Details]
2000 Irisleabhar Mhá Nuad 2000: Céad Bliain Slán 1899-1999.
Ciarán Mac Murchaidh & Nollaig Ó Muraíle (eds) (2000) Irisleabhar Mhá Nuad 2000: Céad Bliain Slán 1899-1999. : An Sagart. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2019 ''Me Guidhir Fhearmanach': Text and Context'
Ciarán Mac Murchaidh (2019) ''Me Guidhir Fhearmanach': Text and Context' In: Raymond Gillespie & Brendan Scott (eds). The Books of Knockninny: Manuscripts, Culture and Society in Early Eighteenth-Century Fermanagh. Cavan: Cumann Seanchais Bhréifne. [Details]
2019 ''Love, marriage and The Midnight Court (1780)''
Ciarán Mac Murchaidh (2019) ''Love, marriage and The Midnight Court (1780)'' In: Salvador Ryan (eds). Marriage and the Irish: A miscellany. Dublin: Wordwell. [Details]
2018 ''The little ones called for bread and there was none that would break it for them.' Some notes on the use of the Bible in the sermons of Bishop James Gallagher'
Ciarán Mac Murchaidh (2018) ''The little ones called for bread and there was none that would break it for them.' Some notes on the use of the Bible in the sermons of Bishop James Gallagher' In: Bradford A. Anderson & Jonathan Kearney (eds). Ireland and the Reception of the Bible: Social and Cultural Perspectives. London: T&T Clark. [Details]
2016 '‘You may be young enough to live, but you are old enough to die’: Life and death in the sermons of James Gallagher, William Gahan and Silvester Goonan'
Ciarán Mac Murchaidh (2016) '‘You may be young enough to live, but you are old enough to die’: Life and death in the sermons of James Gallagher, William Gahan and Silvester Goonan' In: Lisa Marie Griffith & Ciarán Wallace (eds). Grave matters: death and dying in Dublin, 1500 to the present. Dublin: Four Courts Press. [Details]
2014 ''Aspects of language shift and the decline in Irish in County Cavan in the eighteenth and nineteenth centuries''
Ciarán Mac Murchaidh (2014) ''Aspects of language shift and the decline in Irish in County Cavan in the eighteenth and nineteenth centuries'' In: Cavan history & society. Dublin: Geography Publications. [Details]
2012 ''The Catholic Church, the Irish mission and the Irish language in the eighteenth century''
Ciarán Mac Murchaidh (2012) ''The Catholic Church, the Irish mission and the Irish language in the eighteenth century'' In: Irish and English: Essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900. Dublin: Four Courts Press. [Details]
2012 ''Seanmóirí an Easpaig Séamas Ó Gallchóir: eagráin, aistriúcháin agus aidhmeanna''
Ciarán Mac Murchaidh (2012) ''Seanmóirí an Easpaig Séamas Ó Gallchóir: eagráin, aistriúcháin agus aidhmeanna'' In: Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán: Clo Iar-Chonnacht. [Details]
2011 '''My repeated troubles': Dr James Gallagher (bishop of Raphoe 1725-37) and the impact of the Penal Laws''
Ciarán Mac Murchaidh (2011) '''My repeated troubles': Dr James Gallagher (bishop of Raphoe 1725-37) and the impact of the Penal Laws'' In: New Perspectives on the Penal Laws. Dublin: Eighteenth-Century Ireland. [Details]
2010 ''Gréagóir Ó Dúill''
Ciarán Mac Murchaidh (2010) ''Gréagóir Ó Dúill'' In: Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge. Dublin: Cois Life. [Details]
2010 ''An dúlra agus an dúchas: léamha ar thrí liric dúlra le Gréagóir Ó Dúill''
Ciarán Mac Murchaidh (2010) ''An dúlra agus an dúchas: léamha ar thrí liric dúlra le Gréagóir Ó Dúill'' In: Filí agus filíocht. Derry: Eigse Cholm Cille. [Details]
2008 ''Current Attitudes to Irish''
Caoilfhionn Nic Pháidín & Seán Ó Cearnaigh (eds) (2008) ''Current Attitudes to Irish'' In: A New View of the Irish Language. Dublin: Cois Life. [Details]
2004 ''Scéal na Seanmóireachta Gaeilge san 18ú hAois''
Breandán Ó Conaire (ed.) (2004) ''Scéal na Seanmóireachta Gaeilge san 18ú hAois'' In: Aistí ag Iompar Scéil. An Clochomhar. [Details]

Edited Books

  Year Publication
2019 Eighteenth-Century Ireland
Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Suzanne Forbes (Ed.). (2019) Eighteenth-Century Ireland Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society. [Details]
2019 Studia Hibernica
Ciarán Mac Murchaidh, William Murphy (Ed.). (2019) Studia Hibernica Liverpool: Liverpool University Press. [Details]
2018 Studia Hibernica
Ciarán Mac Murchaidh, William Murphy (Ed.). (2018) Studia Hibernica Liverpool: Liverpool University Press. [Details]
2018 Eighteenth-Century Ireland
Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Angela Byrne (Ed.). (2018) Eighteenth-Century Ireland Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society. [Details]
2017 Eighteenth-Century Ireland
Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Patrick A. Walsh (Ed.). (2017) Eighteenth-Century Ireland Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society. [Details]
2016 Eighteenth-Century Ireland
Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Patrick A. Walsh (Ed.). (2016) Eighteenth-Century Ireland Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society. [Details]
2015 Eighteenth-Century Ireland
Ciarán Mac Murchaidh, Clíona Ó Gallchoir, Patrick A. Walsh (Ed.). (2015) Eighteenth-Century Ireland Dublin: Eighteenth-CEntury Ireland Society. [Details]
2015 Hearing Heaney: the sixth Seamus Heaney Lectures
Eugene McNulty & Ciarán Mac Murchaidh (Ed.). (2015) Hearing Heaney: the sixth Seamus Heaney Lectures Dublin: Four Courts Press. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2009 ''Text and translation of James Gallagher's 'A Sermon on the Assumption of our Blessed Lady' (1736)''
Ciarán Mac Murchaidh (2009) ''Text and translation of James Gallagher's 'A Sermon on the Assumption of our Blessed Lady' (1736)''. ARCHIVIUM HIBERNICUM, LXII :154-182 [Details]
2005 ''Dr James Gallagher, alumnus Kilmorensis: Bishop of Raphoe (1725-37) and Kildare and Leighlin (1737-51)''
Ciarán Mac Murchaidh (2005) ''Dr James Gallagher, alumnus Kilmorensis: Bishop of Raphoe (1725-37) and Kildare and Leighlin (1737-51)''. BREIFNE, X :219-237 [Details]
2001 ''Oiliúint na Cléire san 18ú hAois agus an Dochtúir Séamas Ó Gallchóir''
Ciarán Mac Murchaidh (2001) ''Oiliúint na Cléire san 18ú hAois agus an Dochtúir Séamas Ó Gallchóir''. TAIGHDE AGUS TEAGASC, I :11-25 [Details]
2000 ''Cóta Ildathach an 'Irisleabhair''
Ciarán Mac Murchaidh (2000) ''Cóta Ildathach an 'Irisleabhair''. IRISLEABHAR MHA NUAD, 2000 :207-222 [Details]
1998 ''Nótaí Beathaisnéise ar an Dr Séamas Ó Gallchobhair, easpag Ráth Bhoth/Chill Dara (c. 1684-1751)''
Ciarán Mac Murchaidh (1998) ''Nótaí Beathaisnéise ar an Dr Séamas Ó Gallchobhair, easpag Ráth Bhoth/Chill Dara (c. 1684-1751)''. IRISLEABHAR MHA NUAD, 1998 :169-186 [Details]
1998 ''Léachtaí Cholm Cille I-XXVII: Innéacs''
Ciarán Mac Murchaidh (1998) ''Léachtaí Cholm Cille I-XXVII: Innéacs''. LEACHTAI CHOLM CILLE, XXVIII :110-136 [Details]
1993 ''Cóta Ioldathach an Irisleabhair''
Ciarán Mac Murchaidh (1993) ''Cóta Ioldathach an Irisleabhair''. LEACHTAI CHOLM CILLE, XXIII :200-218 [Details]
1990 ''Some Notes on Mag Uidhir Fhear Manach''
Ciarán Mac Murchaidh (1990) ''Some Notes on Mag Uidhir Fhear Manach''. CLOGHER RECORD, XIII :92-99 [Details]

Other Journals

  Year Publication
2018 'The Popular Mind in Eighteenth-century Ireland'
Ciarán Mac Murchaidh (2018) 'The Popular Mind in Eighteenth-century Ireland' ComharTaighde, 4 (1) . [DOI] [Details]
2017 'Piping Reports in the Irish Press'
Ciarán Mac Murchaidh (2017) 'Piping Reports in the Irish Press' Chanter, 31 (1) :32-40. [Details]
2013 'James Gallagher's 'Irish Sermons' (1736)'
Ciarán Mac Murchaidh (2013) 'James Gallagher's 'Irish Sermons' (1736)' Treasures of Irish Christianity II, :162-164. [Details]
2010 'Oidhreacht liteartha agus an file Gaeilge: gné de shaothar Ghréagóra Uí Dhúill''
Ciarán Mac Murchaidh (2010) 'Oidhreacht liteartha agus an file Gaeilge: gné de shaothar Ghréagóra Uí Dhúill'' An tUltach, 87 . [Details]
1992 'Lux et Tenebrae: Solas agus Dorchadas i bhFilíocht Sheáin Uí Ríordáin'
Ciarán Mac Murchaidh (1992) 'Lux et Tenebrae: Solas agus Dorchadas i bhFilíocht Sheáin Uí Ríordáin' An tUltach, 69 :4-8. [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2019 Brian Maguire and the Books of Knockninny,
Ciarán Mac Murchaidh (2019) The text of the MS tale, 'Me Guidhir Fhearmanach', and its historical context. [Invited Oral Presentation], Brian Maguire and the Books of Knockninny, Derrylin, Co Fermanagh , 08-NOV-19 - 09-NOV-19 [Details]
2014 Grave matters: death and dying in Dublin, 1500-2000,
Ciarán Mac Murchaidh (2014) 'You may be young enough to live, but you are old enough to die': Life and death in the sermons of James Gallagher, William Gahan and Silvester Goonan. [Invited Oral Presentation], Grave matters: death and dying in Dublin, 1500-2000, Glasnevin Cemetary, Dublin , 12-APR-14 - 12-APR-14 [Details]
2013 William Carleton Summer School,
Ciarán Mac Murchaidh (2013) 'The Irish language in the Clogher Valley in the nineteenth century'. [Invited Oral Presentation], William Carleton Summer School, Clogher, Co. Tyrone , 05-AUG-13 - 08-AUG-13 [Details]
2011 Annual Conference of the Eighteenth Century Ireland Society,
Ciarán Mac Murchaidh (2011) 'Gallagher's Irish Sermons in print: editions, reprints, pamphlets and translations'. [Invited Oral Presentation], Annual Conference of the Eighteenth Century Ireland Society, Trim, Co. Meath , 01-JUL-11 - 03-JUL-11 [Details]
2009 Filí agus filíocht i nGaeilge,
Ciarán Mac Murchaidh (2009) 'Filíocht Ghréagóra Uí Dhúill agus Sheáin Uí Ríordáin'. [Invited Oral Presentation], Filí agus filíocht i nGaeilge, Dungannon, Co Tyrone , 07-NOV-09 - 07-NOV-09 [Details]
2009 Éigse Uladh: 'Filí agus filíocht',
Ciarán Mac Murchaidh (2009) An grá i bhfilíocht Ghréagóra Uí Dhúill. [Invited Oral Presentation], Éigse Uladh: 'Filí agus filíocht', Magee College, Derry , 06-MAR-09 - 09-MAR-09 [Details]
2009 Annual Conference of Eighteenth Century Ireland Society,
Ciarán Mac Murchaidh (2009) ''My repeated troubles': Bishop James Gallagher (bishop of Raphoe 1725-37) and the impact of the Penal Laws'. [Conference Organising Committee Member], Annual Conference of Eighteenth Century Ireland Society, UCD , 03-SEP-09 - 04-SEP-09 [Details]
2006 Glór Bhréifne,
Ciarán Mac Murchaidh (2006) 'Traidisiún na Filíochta Cráifí i gCeantar Bhréifne'. [Invited Oral Presentation], Glór Bhréifne, Cavan, Ireland , 13-MAR-06 - 20-MAR-06 [Details]
2005 The Catholic Historical Society of Ireland,
Ciarán Mac Murchaidh (2005) 'Bishop Gallagher's 'Sermons' (1736): Editions, Reprints, Editors and 'Meddlers''. [], The Catholic Historical Society of Ireland, St. Patrick's College, Drumcondra , 10-SEP-05 - 10-SEP-05 [Details]
2004 Cumann Seanchais Bhreifne,
Ciarán Mac Murchaidh (2004) 'Bishop James Gallagher, 'alumnus Kilmorensis': His Life and Sermons'. [Invited Oral Presentation], Cumann Seanchais Bhreifne, Cavan, Ireland , 17-NOV-04 - 17-NOV-04 [Details]
2003 Irish Catholics: Belief, Practice and Representation in Ireland and America,
Ciarán Mac Murchaidh (2003) 'Gallagher's Sermons (1736): Preaching in the Vernacular'. [], Irish Catholics: Belief, Practice and Representation in Ireland and America, University of Notre Dame, IL, USA , 10-APR-03 - 13-APR-03 [Details]
2003 American Conference for Irish Studies,
Ciarán Mac Murchaidh (2003) 'Gallagher's Sermons (1736): Discourse, Dialogue and Doctrine'. [Invited Oral Presentation], American Conference for Irish Studies, University of St Thomas, MN, USA , 05-JUN-03 - 07-JUN-03 [Details]
2000 Annual Conference of Eighteenth Century Ireland Society,
Ciarán Mac Murchaidh (2000) 'An tEaspag Séamas Ó Gallchóir (c.1684-1751): beatha agus saothar'. [Invited Oral Presentation], Annual Conference of Eighteenth Century Ireland Society, St Patrick's College, Drumcondra , 02-MAY-00 - 03-MAY-00 [Details]
2000 Conference of the Joint Faculty of Humanities DCU,
Ciarán Mac Murchaidh (2000) 'The formation of Irish clerics in France and their preaching in Ireland in the 18th century'. [Invited Oral Presentation], Conference of the Joint Faculty of Humanities DCU, Dublin City University , 11-FEB-00 - 12-FEB-00 [Details]
2000 Taighde agus Teagasc,
Ciarán Mac Murchaidh (2000) 'Oiliúint na Cléire san 18ú hAois agus an Dr Séamas Ó Gallchóir'. [Invited Oral Presentation], Taighde agus Teagasc, St Mary's University College, Belfast , 25-OCT-00 - 25-OCT-00 [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2009 Gradam Uí Shúilleabháin Oireachtas na Gaeilge

Professional Associations

  Association Function From / To
Catholic Historical Society of Ireland Ball/Member 01-SEP-90 /
Eighteenth-Century Ireland Society Irish Language Editor 01-JAN-04 /
Cumann Seanchais Chlochair Ball/Member 01-JAN-85 /
Cumann Seanchais Bhreifne Ball/Member 01-JAN-04 /
The Economic and Social History Society of Ireland Ball/Member 01-JAN-01 /

Committees

  Committee Function From / To
Coiste Léann na Gaeilge, RIA Member 2014 / Ongoing
EIGHTEENTH-CENTURY IRELAND Co-Editor, Irish Language 2014 / Ongoing
STUDIA HIBERNICA Joint Editor 2008 / Ongoing

Employment

  Employer Position From / To
NUI, Maynooth Part-time tutor and lecturer / 17-APR-98
Co Dublin VEC Secondary Teacher / 16-JAN-98

Education

  Year Institution Qualification Subject
1986 NUI, Maynooth B.A. Celtic Studies
2004 NUI, Maynooth Ph.D. Modern Irish
1989 An Roinn Oideachais & Eolaíochta Ceard-Teastas Gaeilge Gaeilge
1984 Pontifical University, Maynooth Diploma in Speech & Communication Speech & Communication
1991 Pontifical University, Maynooth Diploma in Pastoral Studies Canon Law
1993 NUI, Maynooth H.Dip.in Ed. Education
1990 Pontifical University, Maynooth Bachelor of Divinity Theology & Philosophy
1987 NUI, Maynooth M.A. Modern Irish

Languages

  Language Reading Writing Speaking
German Functional Functional Functional
Latin Basic Basic Basic
Irish Fluent Fluent Fluent

Teaching Interests

Tá suim ag an Ollamh Mac Murchaidh i ngnéithe éagsúla de theanga agus de litríocht na Gaeilge. Tá modúil múinte aige ar an ghramadach, ar chruinneas gramadaí agus scileanna aistriúcháin, ar an aistriúchán ginearálta agus ar aistriúchán dlí agus reachtaíochta, ar Sheán Ó Ríordáin, ar phrós comhaimseartha na Gaeilge, agus ar litríocht chráifeach na Gaeilge.

Prof. Mac Murchaidh is interested in various aspects of the Irish language and its literature. He has taught modules on grammar, grammatical accuracy and translation skills, on general as well as legal translation skills, on the works of poet, Seán Ó Ríordáin, on contemporary prose in Irish, and on devotional literature in Irish.Modules Coordinated

  Term (ID)) Title Link Subject
2019 Description of 2019_IR504 IR504Subject of 2019_IR504
2019 Description of 2019_FN561 FN561Subject of 2019_FN561
2019 Aistriúchán Dlí agus Reachtaíochta FN562Aistriúchán Dlí agus Reachtaíochta
2019 Scileanna Gaeilge FN560Scileanna Teanga

Find a Research Expert


Are you:

- Seeking to engage particular research expertise
- An academic/research colleague seeking to collaborate
- A student seeking a supervisor?


You can search our DCU researcher profiles here: 
DCU Research Portal